Advisor Advanced

Ny, avancerad och integrerad säkerhetslösning

Med kunden i åtanke

Avancerad säkerhet med integrerade lösningar

Advisor Advanced, den globalt ledande säkerhetsplattformen är den perfekta lösningen för varje kunds behov, allt från småföretag och butiker, till större företag och varuhus samt högriskanläggningar. ATSx500A finns i flera olika varianter för att tillgodose alla behov.

 • Advisor Advanced säkerhetsplattform (ATSx500A) kan lätt uppgraderas och expanderas.
 • Tillgänglig i olika varianter, inklusive EN Grade 3 varianter för högsäkerhetsanläggningar
 • Integreringen av det renodlade passersystem i Advisor Advanced gör det möjligt för kunderna att hantera och övervaka dörrkonfigurationer med hjälp av ett menyträd. Scheman och kalendrar kan direkt tilldelas områden/dörrar och dörrgrupper, ...
 • Passersystemet hanterar upp till 48 intelligenta dörrar som ansluts till dörrarscentraler som tillhandahåller ytterligare funktioner som antipassback, slussfunktioner etc.
 • Normalinstallationerna med Advisor Advanced hanterar upp till 2000 användare, men kan med integreringen av passersystemet växa upp till 65 000 användare.
 • Advisor Advanced är ett hybridsystem. Anslut enheter med kabel eller trådlöst.
 • Advisor management mjukvara ansluter Advisor Advanced på ett enkelt sätt och ger slutkunden grafisk överblick på sina system oavsett var de är geografiskt placerade.
 • Uppfyller kraven enligt de flesta europeiska standarder som t ex SBSC.
 • Lösningar för verifiering av larm som t ex PIR-kamera, ger en snabb bedömning av situationen.

Avancerad säkerhet i en ansluten värld.

Föreställ dig säkerhetslösningar som kan vara anslutna till alla enheter och tillhandahålla tillförlitlig leverans av kritiska data mellan säkerhetssystem, användare och övervakningsstationer.

Advisor Advanced

 • Med olika kommunikationsalternativ, PSTN, GSM/GPRS och Ethernet tillgängliga med samma konfigurationsinställningar.
 • Med Advisor Advanced mobilapp, tillgänglig på Android™ samt iOS™, kan du kontrollera status på ditt system, läsa loggar och manövrera, allt på avstånd.
 • Advisor Configurator gör det möjligt för centraler att snabbt fjärransluta när som helst och därigenom minska antalet oplanerade besök och förbättra hanteringen för slutanvändaren.
 • Advisor Configurator minskar hanteringstiden för operatören och optimerar effektiviteten genom att skapa automatiska åtgärder och uppgifter och därigenom vara pådrivande när det gäller produktivitet.
 • FW fjärruppgraderingar kan utföras.
 • Integrerat i UltraSync Eco system, är en unik end-to-end lösning som uppfyller kraven enligt Verification of Performance (VOP) (prestandaverifiering). UltraSync säkerställer att den funktionella tillgängligheten hos ditt säkerhetssystem hålls intakt. På det här sättet är installatören garanterad den mest fullständiga servicen genom det säkraste nätverket.

Advisor Advanced tekniska funktioner

 • Individuell hantering av upp till 2000 användare (med passersystemet ATS125x upp till 65 535 användare)
 • Upp till 64 områden
 • Tillförlitlig övervakning av upp till 512 sektioner
 • Flexibel kontroll av upp till 512 utgångar
 • Kraftfull hantering av upp till 64 dörrar (16 standard och 48 intelligenta dörrar)
 • Omfattande logg för upp till 4*1000 inkräktare
 • Tillförlitlig anslutning av externa enheter

 

Interlogix är en del av  UTC Climate, Controls & Security, ären del av United Technologies Corporation.

© 2017 United Technologies Corporation. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.