När det gäller “Internet of Things”, är tillförlitlighet det som gör skillnaden

Säker anslutning utan fördröjning

Kommunikationsmöjligheter oavsett tidpunkt

UltraSync är en säker molnlösning som smidigt och enkelt ansluter UTC Fire & Security till fjärrapplikationer via en webbportal som stöds av en servicemodell.

Säker uppkoppling utan fördröjning

Det krävs ingen konfigurering av enheter

Med UltraSync kan du snabbt och enkelt etablera anslutningar för intelligenta enheter, vilket gör att anslutningarna är förkonfigurerade innan teknikern är på plats.

Datakommunikation nästan i realtid

Hastigheten för dataöverföring från en punkt i ett nätverk till en annan är avgörande. UltraSync tillhandahåller datakommunikation nästan i realtid tack vare ett högpresterande nätverk med kort fördröjningstid.

Säker anslutning

Att en säker anslutning över internet är av största vikt är allmänt förstått och accepterat, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Med UltraSync har du alltid en säker anslutning.

UltraSync kopplar ihop allt som sker mellan installatör, vaktbolag, push-, e-posttjänster, leverantörer samt för larmhantering och skyddsåtgärder.

Användaren

 • Får en säker och krypterad anslutning
 • Kan fjärrhantera sitt system via en mobilapp
 • Tar emot push-meddelanden

 

Installatören

 • Erbjuder sina kunder en snabb installation samt optimal support med högsta säkerhet.
 • Tillhandahåller sina kunder support varenda sekund under dagen via flexibel programmering och fjärruppkoppling.

Larmcentral

 • Erbjuder tjänster dygnet runt, alla veckans dagar, där all kommunikation och alla tjänster efterlever gällande lagar och förordningar.
 • Ställer enkelt in tjänsten så den passar kundens förväntningar genom att markera en kryssruta.
 • Tillhandahåller en stabil tjänst.

UltraSync stöds av flera anslutna plattformar

ZeroWire

Trådlöst system för säkerhet och interaktiv hemautomatisering.

Advisor Advanced

Avancerat säkerhetssystem som integrerar passerstystem och inbrottslarm.

Kraftfull och intuitiv webbportal

Se driftsstatus

 • Anslutningsstatus
 • Översikt över enheter
 • Filterfunktion
 • Rapporter

Tillhandahåller diagnostik

 • Anslutningsmöjlighet
 • Händelselogg
 • Mobil-RSSI (Received Signal Strength Indicator)
 • Fjärruppdatering av inbyggd programvara

Fjärranslutning

Registrering av enheter/tjänster

 

UTC Climate, Controls & Security är en del av United Technologies Corporation.

©2017 United Technologies Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Pålitlig leverans av kritiska data mellan säkerhetssystem, användare och övervakningsstationer.

Reliable delivery of critical data between security systems, users and monitoring stations.